Repte Junior High

<span style="display:none" />
<span style="display:none" />

Descripcio del repte Junior High "Wate Storing"

Repte:

Construir un robot que reculli certs tipus de residus reciclables d'una llar i els posi en contenidors de reciclatge per ser recollits pel servei municipal de neteja.

Missió:

El robot ha d'identificar el tipus de residu i la posició dels contenidors de reciclatge buits en els que el robot haurà de posar els residus. El robot haurà de portar els residus de les àrees de residus fins als contenidors.

Accés Client
Accés Client

Has oblidat el mot clau? Has oblidat el nom usuari?
No ets client d'Andorra Telecom?