SOM Internet Alta Capacitat

Pack Locals Públics
Pack Locals Públics

Destinat a empreses amb uns requisits de seguretat i connectivitat a Internet que sobrepassin els estàndards de qualitat i servei de les connexions tradicionals.

Andorra Telecom ofereix equipament de xarxa (encaminador) de la darrera generació que asseguren un nivell de fiabilitat elevat així com la possibilitat de tenir rangs d'adreces IP per a construïr granjes de servidors. La configuració, supervisió i manteniment d'aquests equipaments la realitza l'equip tècnic d'Andorra Telecom d'acord amb les necessitats i peticions del client, obtenint així una disponibilitat del servei excepcional.

Per a més informació, consulteu amb el vostre agent comercial.