Serveis complementaris

no-title

Amb la finalitat de millorar el nostre servei, hem inclòs a totes les modalitats Mobiland Contracte, tota una sèrie de serveis complementaris per tal de facilitat i millorar l'experiència i les comunicacions.
 • Telefonia de veu
 • Videotrucada1
 • Factura detallada On-line
 • Notificació de missatges
 • Bústia de veu
 • Bústia de fax
 • Despatx mòbil (trucades de dades)
 • Desviament de trucada: directa, per ocupació, per no resposta i per innaccessibilitat
 • Trucades rebudes en itinerància
 • Trucades efectuades en itinerància (no disponible amb Mobiland Familiar)
 • Identificació del número que truca
 • Mobiconfort: trucada en espera, doble trucada i multiconferència
 • SMS
 • Tràfic lliure de dades
 • T'han trucat
 • Per fer videotrucades no cal configurar res. Només cal tenir un terminal UMTS/3G, estar sota cobertura 3G Mobiland i a qui truquis també. De lo contrari, la videotrucada donarà error.

En el següent requadre es llista els serveis complementaris oferts amb el servei Mobiland amb una despesa associada:

Nom Forfet

Connexió

Abonament

Restricció de trucada

1,80 eur

1,80 eur

Restricció de la indentificació de la línia que truca

1,80 eur

1,80 eur

Factura detallada paper

1,80 eur

1,50 eur

Factura detallada on-line

Gratuït

Gratuït

Mobiland Bessona

9,01 eur
1,80 eur

SIM Mundi

15 eur
Gratuït
 • Més 15 eur per la reproducció de cada targeta