Breadcrumb

Breadcrumbs

GENERAL - FOOTER - ALRES CONDICIONS - SORTEIG IPAD

SORTEIG IPAD

Andorra Telecom realitzarà 3 sortejos mensuals d’1 iPad a cadascun, a finals del mes d’octubre, novembre i desembre de 2017 entre les persones que accedeixin a la pàgina web de la companyia (andorratelecom.ad), entrin a l’espai client i es donin de baixa de la factura de paper. El guanyador del sorteig mensual s’emportarà un iPad de XXGB.

Per a poder participar en aquest concurs, caldrà que els participants acceptin les presents condicions legals.

Bases legals:


1. Organitzador:

Andorra Telecom. C/ Mn. Lluís Pujol, 8-14 - Edifici Nexus. AD500 Santa Coloma - Principat d'Andorra. Tel. 875000


2. Característiques del concurs.

Data dels sortejos:

Els sortejos es faran el primer dia laborable un cop finalitzat el mes:

1r sorteig: 02 de novembre de 2017 per les baixes de la factura a paper fetes des de l’1 de setembre al 31 d’octubre des de portal.

2n sorteig: 01 de desembre de 2017 per les baixes de la factura a paper fetes del l’01 al 30 de novembre des de portal.


3r sorteig: 2 de gener de 2018 per les baixes de la factura a paper fetes des de l’01 al 31 de desembre des de portal.

  • · Lloc: Andorra la Vella. El resultat del concurs es publicarà a les xarxes socials de la companyia (Facebook, Twitter i Instagram).
  • · Concurs gratuït.
  • · Modalitat del concurs: Sorteig aleatori entre totes les persones que durant les dates esmentades es donin de baixa de la factura amb suport físic (paper) des del portal andorratelecom.ad. Les baixes fetes des del 115 o des de l’agència comercial no es tindran en compte per aquests sortejos.
  • · Premi: 1 iPad de XXGB

3. Regles i condicions per a participar.

  • · Ser client d’Andorra Telecom en el moment en que el concurs es faci efectiu.
  • · Cal que s’hagin donat d’alta de l’espai client del web d’Andorra Telecom. Un cop fet això, podran tenir accés a donar-se de baixa de la factura paper.
  • · Ser majors de 18 anys, no obstant, aquells participants menors de 18 anys podran participar, però en el cas de resultar guanyadors a la recollida del premi hauran d’assistir amb els seus representants legals.
  • · El regal s’haurà de recollir a l’agència comercial d’Andorra Telecom. Es tindrà un termini d’un mes per recollir-lo, desprès d’haver anunciat que ha estat guanyador. En cas de no comparèixer a la recollida del premi durant aquest període, aquest quedarà anul·lat.
  • · En cap cas el premi podrà ser bescanviat pel seu import en efectiu.
  • · Queden exclosos dels sorteig els treballadors d’Andorra Telecom, així com els seus familiars de primer grau (pares, fills i germans).

4. Penalitzacions en cas d’incompliment.

En el cas que Andorra Telecom detecti que el participant ha realitzat qualsevol tipus de frau en relació al sorteig, aquest quedarà immediatament desqualificat.

Andorra Telecom en tant que organitzador, declina qualsevol tipus responsabilitat que es pogués exigir en el cas d’incompliment per part dels participants.


5. Cessió del dret d’imatge.

El guanyador i/o participants dels sortejos d’Andorra Telecom acceptant les presents condicions, cedeixen el seu dret d’imatge pel que fa a aquelles imatges que Andorra Telecom pugui publicar relatives al sorteig.


6. Reserves.

Donat el caràcter gratuït del present sorteig, Andorra Telecom es reserva el dret de prorrogar o suspendre el sorteig (força major).


7. Dades de Caràcter Personal.

De conformitat amb la Llei 15/2003 de 18 de desembre, qualificada de dades personals, les dades personals facilitades mitjançant els formularis d’enregistrament per a esdevenir participant de sortejos d’Andorra Telecom, quedaran registrades en un fitxer automatitzat anomenat “Clients potencials” del que és responsable Andorra Telecom.

Les dades facilitades pel participant podran ser utilitzades per a l’enviament d’ofertes personalitzades, així com per a altres finalitats comercials.

En qualsevol moment el participant podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació adreçant una sol·licitud al correu electrònic protecciodades@andorratelecom.ad, o bé al Servei de Telecomunicacions d’ Andorra – Coordinador de LQPD, C/ Mn. Lluís Pujol, 8-14 - AD500 Santa Coloma - Principat d'Andorra.


8. Fur i Jurisdicció

Per a tots els dubtes i qüestions a que pugui donar lloc l’aplicació, interpretació o execució de les presents condicions, les parts es sotmeten formalment i expressa, a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals Andorrans, que resoldran d’acord amb el dret vigent al Principat d’Andorra.