Video surveillance policy

Aquesta política de privadesa complementa la Política de Privadesa principal d’Andorra Telecom. L’especificitat d’aquesta política de privadesa és descriure el tractament que duu a terme Andorra Telecom de les dades personals dels Usuaris o Clients recollides per mitjà de les càmeres de videovigilància i dels llocs i dispositius de control d’accés als edificis.

Aquesta política remet a la Política de Privadesa d’Andorra Telecom en tot allò no regulat expressament.

De conformitat amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals i restant normativa aplicable, Andorra Telecom SAU t’informa:

 

1.    Que les instal·lacions d’Andorra Telecom estan equipades amb sistemes de videovigilància i/o dispositius de control d’accés.

 

2.    Que el responsable del tractament és Andorra Telecom SAU, amb domicili social al carrer Mossèn Lluís Pujol, 8-14 de Santa Coloma, Andorra la Vella (Principat d’Andorra), Número de Registre Tributari A-710646-J, inscrita en el Registre de Societats del Principat d'Andorra amb el número 15522, llibre S-230, folis 221-230, i inscrita al Registre de Comerç i Indústria amb el núm. 925270 N.

 

3.    Que les dades personals únicament seran tractades per Andorra Telecom i per les empreses sotscontractades que li presten serveis de recepció i seguretat, així com serveis de manteniment tècnic de les càmeres de videovigilància i dels sistemes de control d’accés, no se cediran ni comunicaran a altres tercers, llevat d’obligació legal. En cas que es produeixi un incident de seguretat o hi hagi indicis de la comissió d’algun delicte, les dades recollides per les càmeres de videovigilància i els sistemes de control d’accés es posaran a disposició de l’autoritat competent, policial o judicial.

 

4.    Que en cas de dubte o consulta sobre el tractament de les dades personals, qualsevol Usuari o Client pot contactar amb el responsable del tractament a través dels següents canals: protecciodades@andorratelecom.ad o +376875000.

 

5.    Que les dades personals captades a través dels sistemes de videovigilància, tant dels clients com dels visitants, a qualssevulla dependències d’Andorra Telecom (tant locals com oficines) seran recollides i tractades amb les següents finalitats:

    •    Vigilància i seguretat de les instal·lacions i dels béns
    •    Facilitar l’accés de les persones a les oficines, zones de treball i àrees restringides
    •    Assignar la targeta d’accés corresponent
    •    Control d’entrada i de sortida de persones de les instal·lacions

 

6.    Que la base de legitimació per als tractaments mencionats és l’interès públic en la protecció de les persones, els béns i/o les instal·lacions.

 

7.    Així mateix, els sistemes de videovigilància de qualssevulla dependències d’Andorra Telecom podran ser utilitzats amb finalitats de supervisió i control del compliment de les obligacions laborals de tots els seus empleats i col·laboradors. Dita supervisió i control s’efectua en compliment de i de conformitat amb les potestats atorgades per la normativa laboral vigent.

 

8.    Tot interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició davant del responsable del tractament, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identificació personal, a les adreces postal o electrònica indicades.

 

9.    Que conservarem les teves dades personals durant el termini de 30 dies, llevat dels casos de supervisió d’obligacions laborals o de la comissió d’un delicte.

 

10.    Que, en tot cas, com a persona interessada, t'informem que pots exercir el teu dret de reclamació davant l’autoritat de control competent: www.apda.ad.