Ruta de navegació

Camins de navegació

Lesgilació Aplicable

Legislació Aplicable

 

Llei 33/2014, del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU

https://www.bopa.ad/bopa/026071/Pagines/lo26071010.aspx

Decret del 3-11-2010 d’aprovació del Reglament d’infraestructures de telecomunicacions del Principat d’Andorra

https://www.bopa.ad/bopa/022065/Pagines/6919A.aspx

Decret del 12-1-2011 pel qual s’aproven les normes generals aplicables al servei universal d’accés a Internet sobre fibra òptica a 100 Mbps

https://www.bopa.ad/bopa/023004/Pagines/6A6CA.aspx

Llei de radioafició i d'estacions radioelèctriques d'aficionat, del 9-6-94

https://www.bopa.ad/bopa/006048/Pagines/3F42.aspx

Decret del 12-11-2014 de modificació de l’article 24 del Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat

https://www.bopa.ad/bopa/026066/Pagines/ga26066019.aspx

Decret del 28-11-2012 pel qual s’aproven la Taula Nacional d’Atribució de Freqüències i les notes d’utilització nacional a Andorra

https://www.bopa.ad/bopa/024059/Pagines/7BABE.aspx

Edicte del 28-11-2012 de publicació de les bandes de freqüències que ja estan adjudicades i/o assignades al moment de l’aprovació de la Taula Nacional d’Atribució de Freqüències

https://www.bopa.ad/bopa/024059/Pagines/7BAC6.aspx

Decret del 28-11-2012 d’aprovació del Reglament regulador del procediment d’obtenció i règim jurídic dels títols habilitants per l’ús  privatiu de les freqüències incloses dins de les bandes 146-174,075 MHz i 406-470 MHz

https://www.bopa.ad/bopa/024059/Pagines/7BAC2.aspx