Forfets Mobiland - Què inclouen

no-title

 

Minuts nacionals

Minuts internacionals
(Fix i mòbil
grup 1 i 2)

Minuts rebuts en itinerància
(des de fix i mòbil grup 1 i 2)

SMS nacionals / SMS internacionals
(Grup 1 i 2)

Dades
(Volum)

Forfet

5

eur/mes


15

0

0

30

0

Forfet

15

eur/mes


100

10

0

100

100MB

Forfet

29

eur/mes


Tarifa plana

20

0

Tarifa plana

1GB

Forfet

49

eur/mes


Tarifa plana

100

100

Tarifa plana

2GB

Forfet

69

eur/mes


Tarifa plana

300

300

Tarifa plana

5GB

Forfet

99

eur/mes


Tarifa plana

Tarifa plana

Tarifa plana

Tarifa plana

10GB

Tarifa plana: Equivalent a 3.000 minuts o 3.000 SMS. Màxim 150 destinacions diferents cada mes.

Comunicacions incloses i modalitats de descompte

  • Les comunicacions incloses en els Forfets Mobiland (minuts de veu, SMS i Internet mòbil) són sota cobertura Mobiland.
  • Els minuts inclosos són cap a destinació fix i mòbil. Els minuts i SMS internacionals inclosos són cap a països del grup 1 i 2. Els SMS enviats cap a la resta de grups de països es cobren segons la tarifa vigent.
  • Els SMS a destins Premium o amb tarifa especial no estan inclosos i es cobren segons les tarifes esmentades en cada cas.
  • Els minuts rebuts en itinerància inclosos en el Forfet Mobiland es descompten quan estiguis a algun país del grup 1 i 2.
  • Els minuts rebuts en itinerància excedits així com els minuts efectuats en itinerància i el tràfic de dades en itinerància, es cobraran segons les tarifes de la Tarifa Única del Roaming de veu i de dades respestivament.
  • Els Forfets Mobiland no inclouen videotrucades, que es cobraran segons la tarifa vigent.
  • Els minuts inclosos en cada Forfet Mobiland es descompten segons la modalitat del primer minut sencer i per fraccions de 15 segons a partir del primer minut consumit.
  • Els MB (Internet mòbil) inclosos en cada Forfet Mobiland es descompten per fraccions indivisibles de 20Kb com a unitat de facturació. No es cobra cap quota per inici de sessió ni per durada.
  • No es descomptaran dels Forfets Mobiland totes aquelles comunicacions que siguin gratuïtes o que tinguin una tarifa especial (per exemple, les trucades fetes cap al 111, 119, 115, 110, etc.). Les trucades sense cost seran gratuïtes, i les trucades amb tarifa especial i les comunicacions no incloses en els Forfets Mobiland, es cobraran segons la tarifa vigent i no es descomptaran de la quantitat de minuts que ofereix cada Forfet Mobiland.

Tarifes de tràfic excedit *

Un cop esgotat el Forfet Mobiland, l'usuari podrà seguir comunicant-se.

Les tarifes pel tràfic nacional excedit són les següents:

Forfet

Minuts nacionals (Fix i mòbil)(1)

SMS nacionals en horari normal

SMS nacionals en horari reduït

Dades (eur/MB)

Mobiland 5

0,33

0,15

0,10

0,10

Mobiland 15

0,27

0,15

0,10

 

Mobiland 29

0,27

0,15

0,10

 

Mobiland 49

0,27

0,15

0,10

 

Mobiland 69

0,15

0,15

0,10

 

Mobiland 99

0,15

0,15

0,10

 

(1)Aquesta tarifa s'aplica també a les videotrucades nacionals

Les tarifes pel tràfic internacional excedit són les següents:

 

Destí fix

Destí mòbil

 

Minuts internacionals (Horari normal)

Minuts internacionals (Horari reduït)

Minuts internacionals (Horari normal)

Minuts internacionals (Horari reduït)

SMS internacional

Grup 1 i 2

0,45

0,45

0,45

0,45

0,28

Grup 3

0,69

0,59

0,79

0,69

0,28

Grup 4

1,10

0,89

1,20

0,99

0,28

Grup 5

1,52

1,41

1,62

1,51

0,28

Grup 6

1,68

1,52

1,78

1,62

0,28

Grup 7

2,25

2,05

2,32

2,15

0,28

Grup 8

6,00

6,00

6,00

6,00

0,28

*Horari normal: de dilluns a dissabte de 8h a 21h Horari reduït: resta d'hores i festius

I.G.I no inclòs